<object id="4w36p"></object>
  <tr id="4w36p"><label id="4w36p"></label></tr>
  <td id="4w36p"><ruby id="4w36p"></ruby></td>
   <td id="4w36p"><option id="4w36p"></option></td>
  1. <p id="4w36p"><label id="4w36p"><xmp id="4w36p"></xmp></label></p>
   | 卡车 按品牌分类
   当前位置: 首页 ? 车型库 ?
   价格
   MAZDA 马自达 马自达8 2013款 2.5L 手自一体 尊贵版
   • 最高车速(Km/h):185km/h
   • 车身长度(mm):4860mm
   • 车身宽度(mm):1852mm
   • 车身高度(mm):1685mm
   • 轴距(mm):2950mm
   • 整车重量(kg):1787kg
   ¥19.68 ~ 23.28万
   MAZDA 马自达 马自达5 2011款 2.0L 自动 豪华型
   • 最高车速(Km/h):179km/h
   • 车身长度(mm):4585mm
   • 车身宽度(mm):1750mm
   • 车身高度(mm):1620mm
   • 轴距(mm):2750mm
   • 整车重量(kg):1560kg
   ¥18.58 ~ 19.2万
   MAZDA 马自达 马自达5 2011款 2.0L 自动 舒适型
   • 最高车速(Km/h):179km/h
   • 车身长度(mm):4585mm
   • 车身宽度(mm):1750mm
   • 车身高度(mm):1620mm
   • 轴距(mm):2750mm
   • 整车重量(kg):1557kg
   ¥16.88 ~ 17.5万
   MAZDA 马自达 马自达5 2011款 2.0L 手动 舒适型
   • 最高车速(Km/h):188km/h
   • 车身长度(mm):4585mm
   • 车身宽度(mm):1750mm
   • 车身高度(mm):1620mm
   • 轴距(mm):2750mm
   • 整车重量(kg):1516kg
   ¥15.88 ~ 16.48万
   MAZDA 马自达 马自达8 2013款 2.5L 手自一体 精英版
   • 最高车速(Km/h):185km/h
   • 车身长度(mm):4860mm
   • 车身宽度(mm):1852mm
   • 车身高度(mm):1685mm
   • 轴距(mm):2950mm
   • 整车重量(kg):1766kg
   ¥18.38 ~ 21.68万
   MAZDA 马自达 马自达5 2013款 2.0L 手动 舒适型
   • 最高车速(Km/h):188km/h
   • 车身长度(mm):4585mm
   • 车身宽度(mm):1750mm
   • 车身高度(mm):1620mm
   • 轴距(mm):2750mm
   • 整车重量(kg):1516kg
   ¥15.98 ~ 16.58万
   MAZDA 马自达 马自达5 2013款 2.0L 自动 舒适型
   • 最高车速(Km/h):179km/h
   • 车身长度(mm):4585mm
   • 车身宽度(mm):1750mm
   • 车身高度(mm):1620mm
   • 轴距(mm):2750mm
   • 整车重量(kg):1557kg
   ¥16.96 ~ 17.68万
   MAZDA 马自达 马自达5 2013款 2.0L 自动 豪华型
   • 最高车速(Km/h):179km/h
   • 车身长度(mm):4585mm
   • 车身宽度(mm):1750mm
   • 车身高度(mm):1620mm
   • 轴距(mm):2750mm
   • 整车重量(kg):1560kg
   ¥18.66 ~ 19.38万
   MAZDA 马自达 马自达5 2007款 2.0L 手动舒适型
   • 最高车速(Km/h):188km/h
   • 车身长度(mm):4565mm
   • 车身宽度(mm):1745mm
   • 车身高度(mm):1620mm
   • 轴距(mm):2750mm
   • 整车重量(kg):1489kg
   ...
   MAZDA 马自达 马自达5 2007款 2.0L 自动舒适型
   • 最高车速(Km/h):179km/h
   • 车身长度(mm):4565mm
   • 车身宽度(mm):1745mm
   • 车身高度(mm):1620mm
   • 轴距(mm):2750mm
   • 整车重量(kg):1516kg
   ...
   MAZDA 马自达 马自达5 2007款 2.0L 自动豪华型
   • 最高车速(Km/h):179km/h
   • 车身长度(mm):4565mm
   • 车身宽度(mm):1745mm
   • 车身高度(mm):1620mm
   • 轴距(mm):2750mm
   • 整车重量(kg):1519kg
   ...
   MAZDA 马自达 马自达8 2013款 2.5L 手自一体 至尊版
   • 最高车速(Km/h):185km/h
   • 车身长度(mm):4860mm
   • 车身宽度(mm):1852mm
   • 车身高度(mm):1685mm
   • 轴距(mm):2950mm
   • 整车重量(kg):1787kg
   ¥20.98 ~ 24.58万
   MAZDA 马自达 马自达8 2011款 精英版
   • 最高车速(Km/h):174km/h
   • 车身长度(mm):4860mm
   • 车身宽度(mm):1852mm
   • 车身高度(mm):1685mm
   • 轴距(mm):2950mm
   • 整车重量(kg):1762kg
   ...
   MAZDA 马自达 马自达8 2011款 尊贵版
   • 最高车速(Km/h):174km/h
   • 车身长度(mm):4860mm
   • 车身宽度(mm):1852mm
   • 车身高度(mm):1685mm
   • 轴距(mm):2950mm
   • 整车重量(kg):1762kg
   ...
   MAZDA 马自达 马自达8 2011款 至尊版
   • 最高车速(Km/h):174km/h
   • 车身长度(mm):4860mm
   • 车身宽度(mm):1852mm
   • 车身高度(mm):1685mm
   • 轴距(mm):2950mm
   • 整车重量(kg):1762kg
   ...
    
   日韩一级欧美一国产
   <object id="4w36p"></object>
    <tr id="4w36p"><label id="4w36p"></label></tr>
    <td id="4w36p"><ruby id="4w36p"></ruby></td>
     <td id="4w36p"><option id="4w36p"></option></td>
    1. <p id="4w36p"><label id="4w36p"><xmp id="4w36p"></xmp></label></p>