<object id="4w36p"></object>
  <tr id="4w36p"><label id="4w36p"></label></tr>
  <td id="4w36p"><ruby id="4w36p"></ruby></td>
   <td id="4w36p"><option id="4w36p"></option></td>
  1. <p id="4w36p"><label id="4w36p"><xmp id="4w36p"></xmp></label></p>
   | 卡车 按品牌分类
   当前位置: 首页 ? 车型库 ?
   价格
   TOYOTA 丰田 塞纳2011款+3.5L+自动+四驱+限量版
   • 最高车速(Km/h):180km/h
   • 车身长度(mm):5085mm
   • 车身宽度(mm):1983mm
   • 车身高度(mm):1811mm
   • 轴距(mm):3030mm
   • 整车重量(kg):2155kg
   ¥60.00 ~ 75.00万
   TOYOTA 丰田 sienna 2011款 2.7L
   • 车身长度(mm):5105mm
   • 车身宽度(mm):1965mm
   • 车身高度(mm):1750mm
   • 轴距(mm):3030mm
   • 整车重量(kg):1939kg
   ¥35.00 ~ 65.00万
   TOYOTA 丰田 sienna 2011款 2.7L 自动 两驱 LE版
   • 车身长度(mm):5085mm
   • 车身宽度(mm):1811mm
   • 车身高度(mm):1984mm
   • 轴距(mm):3030mm
   ¥35.00 ~ 65.00万
   TOYOTA 丰田 sienna 2011款 3.5L 基本型
   • 车身长度(mm):5105mm
   • 车身宽度(mm):1966mm
   • 车身高度(mm):1750mm
   • 轴距(mm):3030mm
   • 整车重量(kg):2155kg
   ¥60.00 ~ 73.00万
   TOYOTA 丰田 sienna 2014款 3.5L 塞纳 LE 四驱版
   • 最高车速(Km/h):180km/h
   • 车身长度(mm):5105mm
   • 车身宽度(mm):1985mm
   • 车身高度(mm):1795mm
   • 轴距(mm):3030mm
   • 整车重量(kg):2081kg
   ¥36.00 ~ 75.00万
   TOYOTA 丰田 sienna 2014款 3.5L 塞纳 SE
   • 最高车速(Km/h):180km/h
   • 车身长度(mm):5105mm
   • 车身宽度(mm):1985mm
   • 车身高度(mm):1790mm
   • 轴距(mm):3030mm
   • 整车重量(kg):2032kg
   ¥33.00 ~ 78.00万
   TOYOTA 丰田 sienna 2014款 3.5L 塞纳 L
   • 最高车速(Km/h):180km/h
   • 车身长度(mm):5105mm
   • 车身宽度(mm):1985mm
   • 车身高度(mm):1750mm
   • 轴距(mm):3030mm
   • 整车重量(kg):1955kg
   ¥35.00 ~ 75.00万
   TOYOTA 丰田 sienna 2014款 3.5L 塞纳 LE 两驱版
   • 最高车速(Km/h):180km/h
   • 车身长度(mm):5105mm
   • 车身宽度(mm):1985mm
   • 车身高度(mm):1795mm
   • 轴距(mm):3030mm
   • 整车重量(kg):2002kg
   ¥35.00 ~ 98.00万
   TOYOTA 丰田 sienna 2014款 3.5L 塞纳 XLE 两驱版
   • 最高车速(Km/h):180km/h
   • 车身长度(mm):5105mm
   • 车身宽度(mm):1985mm
   • 车身高度(mm):1795mm
   • 轴距(mm):3030mm
   • 整车重量(kg):2025kg
   ¥35.00 ~ 89.00万
   TOYOTA 丰田 sienna 2014款 3.5L 塞纳 Limited 四驱版
   • 最高车速(Km/h):180km/h
   • 车身长度(mm):5105mm
   • 车身宽度(mm):1985mm
   • 车身高度(mm):1795mm
   • 轴距(mm):3030mm
   • 整车重量(kg):2148kg
   ¥35.00 ~ 89.00万
   TOYOTA 丰田 sienna 2014款 3.5L 塞纳 Limited 两驱版
   • 最高车速(Km/h):180km/h
   • 车身长度(mm):5105mm
   • 车身宽度(mm):1985mm
   • 车身高度(mm):1795mm
   • 轴距(mm):3030mm
   • 整车重量(kg):2047kg
   ¥34.00 ~ 98.00万
   TOYOTA 丰田 sienna 2014款 3.5L 塞纳 XLE 四驱版
   • 最高车速(Km/h):180km/h
   • 车身长度(mm):5105mm
   • 车身宽度(mm):1985mm
   • 车身高度(mm):1795mm
   • 轴距(mm):3030mm
   • 整车重量(kg):2148kg
   ¥37.00 ~ 78.00万
   TOYOTA 丰田 sienna 2011款 3.5L 自动 两驱 限量版
   • 车身长度(mm):5105mm
   • 车身宽度(mm):1965mm
   • 车身高度(mm):1750mm
   • 轴距(mm):3030mm
   • 整车重量(kg):2143kg
   ¥60.00 ~ 70.00万
   TOYOTA 丰田 sienna 2010款 2.7 自动 两驱标准型
   • 车身长度(mm):5105mm
   • 车身宽度(mm):1965mm
   • 车身高度(mm):1750mm
   • 轴距(mm):3030mm
   • 整车重量(kg):1939kg
   ...
   TOYOTA 丰田 sienna 2010款 3.5 自动 两驱限量版
   • 车身长度(mm):5105mm
   • 车身宽度(mm):1965mm
   • 车身高度(mm):1750mm
   • 轴距(mm):3030mm
   • 整车重量(kg):2143kg
   ...
   TOYOTA 丰田 sienna 2005款 3.3 XLE
   • 最高车速(Km/h):175km/h
   • 车身长度(mm):5080mm
   • 车身宽度(mm):1965mm
   • 车身高度(mm):1750mm
   • 轴距(mm):3030mm
   • 整车重量(kg):1889kg
   ...
    
   日韩一级欧美一国产
   <object id="4w36p"></object>
    <tr id="4w36p"><label id="4w36p"></label></tr>
    <td id="4w36p"><ruby id="4w36p"></ruby></td>
     <td id="4w36p"><option id="4w36p"></option></td>
    1. <p id="4w36p"><label id="4w36p"><xmp id="4w36p"></xmp></label></p>